GRAFISK PROFIL FOR STORKOMMUNEN MOLDE

Midsund, Molde og Nesset dannet ny kommune i 2020. Navnet blir Molde kommune. Grafia ble valgt som reklamebyrå for grafisk profil og kommunikasjon frem mot ny-kommunen. Konseptet «i+i+i=vi er nye Molde» har blitt svært godt mottatt i blant befolkningen i kommunen.

Nye Molde kommune-i+i=vi Grafia
Vi er nye Molde kommune-ikoner web Grafia
Nye Moldekommune illustrasjoner webside Grafia
Nye Moldekommune illustrasjoner webside Grafia
Del gjerne denne siden